KP7020: Khay vải không dệt

KP7020: Khay vải không dệt, KT: 27x27xH27cm